STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số 197/HD-PGDĐT 19/04/2019 Hướng dẫn hồ sơ đề nghị công nhận SK năm học 2018-2019
2 Số 481/TB-SGDĐT 08/04/2019 Thông báo về thời gian làm việc mùa hè
3 Số 887/QĐ-UBND 26/03/2019 Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 kèm theo Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2019
4 Công văn 453/UBND-NV 04/03/2019 Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 113/2018
5 Công văn 143/SNV-CCVC 15/02/2019 Chương trình học bổng năm 2019
6 Công văn 162/SGDĐT-TCCB 31/01/2019 Hướng dẫn quy đổi, công nhận chúng chỉ, chứng nhân ngoại ngữ
7 Công văn 53/PGDĐT, ngày 28/01/ 28/01/2019 Thông báo về việc tổ chức Hội thi GVDG THCS cấp Thành phố năm 2018 - 2019
8 Công văn 53/PGDĐT, ngày 28/01/ 28/01/2019 Mẫu Báo cáo thành tích thi GVDG
9 Công văn 4529/BGDĐT-NGCBQLGD 01/10/2018 Hướng dẫn thực hiện Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT
10 Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD 01/10/2018 Hướng dẫn thực hiện Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT
11 Sổ điểm danh tháng 9 03/09/2018 Sổ điểm danh học sinh tháng 9 năm học 2018-2019
12 Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/2018
13 1181/SGDĐT- Công văn hướng dẫn 07/08/2018 Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên
14 VBSGD 07/08/2018 Văn bản hướng dẫn của Sở GD-ĐT
15 Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT 20/07/2018 Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT, ngày 20/7/2018
16 315/PGDĐT- Công văn hướng dẫn 13/06/2018 Hướng dẫn lập danh sách thi thăng hạng
17 540/SGDĐT-KTKĐCLGD 02/04/2018 Hướng dẫn chế độ ưu tiên thi vào THPT
18 Số 89/KH-BGDĐT 06/03/2018 Kế hoạch tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng II lên hạng I năm 2018
19 VBT 25/09/2017 Nhận xét học sinh hàng tháng của các lớp
20 88/2017/ND-CP 27/07/2017 Nghị định
21 16/2017/TT-BGDDT 12/07/2017 Thông tư
22 15-2017-tt-bgddt 09/06/2017 Thông tư
23 46/2017/ND-CP 21/04/2017 Nghị định
24 Quyết định số: 739/QĐ-UBND 22/03/2017 Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành danh mục thông tin công khai minh bạch trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh
25 Chỉ thị: 05-CT/UBND 15/03/2017 Về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.
26 Công văn số: 4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
CNTT năm học 2016 – 2017.
27 TNPH/02/SMS_PH 10/09/2016 Nhận xét học sinh hàng tháng
28 Chỉ thị số: 27/CT-TTg 08/09/2016 Chỉ thị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
29 Thông tư số: 10/2016/TT-BTP 22/07/2016 Quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
30 Chỉ thị số: 05-CT/TW 15/05/2016 Chỉ thị của BCT về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
31 Luật số: 102/2016/QH13 05/04/2016 Luật Trẻ em
32 Luật số: 91/2015/QH13 24/11/2015 Luật dân sự 2015
33 Chỉ thị số: 01-CT/TU 29/10/2015 Chỉ thị của Ban thường vụ tỉnh ủy về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020
34 Nghị quyết số: 01-NQ/ĐH 18/10/2015 Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 1015-2020
35 Luật số: 80/2015/QH13 22/06/2015 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
36 Luật số: 78/2015/QH13 19/06/2015 Luật nghĩa vụ quân sự 2015
37 Nghị định số: 58/2015/NĐ-CP 16/06/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dung tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.
38 Luật số: 59/2014/QH13 20/11/2014 Luật Căn cước công dân
39 Luật số: 58/2014/QH13 20/11/2014 Luật Bảo hiểm xã hội
40 Thông tư: 11/2014/TT-BGDĐT 18/04/2014 Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông
41 Hiến pháp nước CHXHCNVN 28/11/2013 Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2013
42 Luật số: 40/2013/QH13 22/11/2013 Luật Sử đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC
43 Nghị định: 138/2013/NĐ-CP 22/10/2013 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
44 Luật số: 35/2013/QH13 20/06/2013 Luật hòa giải ở cơ sở
45 Chỉ thị số: 10/CT-TTg 12/06/2013 Chỉ thị đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014
46 Luật số: 27/2012/QH13 23/11/2012 Luật phòng chống tham nhũng năm 2012
47 Luật số: 12/2012/QH13 20/06/2012 Luật Công đoàn
48 Luật số: 15/2012/QH13 20/06/2012 Luật xử lý vi phạm hành chính
49 Luật số: 10/2012/QH13 18/06/2012 Bộ luật lao động
50 Thông tư: 13/2012 06/04/2012 Thông tư: 13/2012

  VĂN BẢN

Số 197/HD-PGDĐT

Hướng dẫn hồ sơ đề nghị công nhận SK năm học 2018-2019

Lượt xem:54 | lượt tải:20

Số 481/TB-SGDĐT

Thông báo về thời gian làm việc mùa hè

Lượt xem:74 | lượt tải:47

Số 887/QĐ-UBND

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020

Lượt xem:124 | lượt tải:60

Công văn 453/UBND-NV

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 113/2018

Lượt xem:80 | lượt tải:21

Công văn 143/SNV-CCVC

Chương trình học bổng năm 2019

Lượt xem:88 | lượt tải:22

Công văn 162/SGDĐT-TCCB

Hướng dẫn quy đổi, công nhận chúng chỉ, chứng nhân ngoại ngữ

Lượt xem:105 | lượt tải:43

Công văn 53/PGDĐT, ngày 28/01/

Thông báo về việc tổ chức Hội thi GVDG THCS cấp Thành phố năm 2018 - 2019

Lượt xem:80 | lượt tải:23

Công văn 53/PGDĐT, ngày 28/01/

Mẫu Báo cáo thành tích thi GVDG

Lượt xem:81 | lượt tải:21

Công văn 4529/BGDĐT-NGCBQLGD

Hướng dẫn thực hiện Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT

Lượt xem:186 | lượt tải:63

Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD

Hướng dẫn thực hiện Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT

Lượt xem:70 | lượt tải:24

Sổ điểm danh tháng 9

Hồ sơ trường

Lượt xem:82 | lượt tải:25

Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT

Chuẩn giáo viên

Lượt xem:68 | lượt tải:19

1181/SGDĐT- Công văn hướng dẫn

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Lượt xem:81 | lượt tải:22

VBSGD

Đơn đăng ký học thăng hạng

Lượt xem:77 | lượt tải:20

Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT

Chuẩn hiệu trưởng

Lượt xem:73 | lượt tải:24

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây