Monday, 01/06/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Lê Văn Thiêm
 • Hồ Việt Hà
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Học sinh lớp 9 năm học 2019-2020

 • Nguyễn Minh Tân
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Học sinh lớp 9/5 năm học 2019-2020

 • Nguyễn Phi Hà An
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Học sinh lớp 9/1 năm học 2019-2020

 • Nguyễn Chí Dũng
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Học sinh lớp 9/5 năm học 2019-2020

 • Nguyễn Viết Hùng
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Học sinh lớp 9/5 năm học 2019-2020

 • Đinh Cao Sơn
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Học sinh lớp 9/2 năm học 2019-2020

 • Phan Văn Khải
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Học sinh lớp 9/4 năm học 2019-2020