Tuesday, 29/11/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Lê Văn Thiêm
 • Phan Đăng Việt Hoàng
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   * Giải Nhất tỉnh môn Tiếng anh năm học 2021-2022

   * Lớp 9/1

 • Phạm Mạnh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   * Giải Nhất tỉnh môn Tiếng anh năm học 2021-2022

   * Lớp 9/5

 • Phan Thị Hạnh Nguyên
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   * Giải Nhất tỉnh môn Tiếng anh năm học 2021-2022

   * Lớp 9/1

 • Nguyễn Thị Diệu Anh
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   * Giải Nhất tỉnh môn Tiếng anh năm học 2021-2022

   * Lớp 9/2

 • Trịnh Thị Như Ý
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   * Giải Nhất tỉnh môn Tiếng anh năm học 2021-2022

   * Lớp 9/2

 • Nguyễn Tuấn Dũng
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   * Giải Nhất tỉnh môn Tiếng anh năm học 2021-2022

   * Lớp 9/2

 • Kiều Xuân Nguyên
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   * Giải Nhất tỉnh môn Tiếng anh năm học 2021-2022

   * Lớp 9/2

 • Dương Đình Huy
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   * Giải Nhất tỉnh môn Lịch sử năm học 2021-2022

   * Lớp 8/3

 • Tôn Mạnh Tân
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   * Giải Nhất tỉnh môn Sinh học năm học 2021-2022

   * Lớp 9/2

 • Bùi Xuân Sơn
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   * Giải Nhất tỉnh môn Sinh học năm học 2021-2022

   * Lớp 9/3

 • Phan Ngọc Lê Na
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   * Giải Nhất tỉnh môn Hóa học năm học 2021-2022

   * Lớp 9/2

 • Thái Hoàng Quân
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   * Giải Nhất tỉnh môn Hóa học năm học 2021-2022

   * Lớp 9/3