Thứ ba, 02/06/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Lê Văn Thiêm
 • Bùi Thị Hải Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BTCB-TTCM
  • Điện thoại:
   0915364486
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CNĐT Toán từ năm học 

 • Dương Thị Huyên
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0942461762
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm đội tuyển Ngữ Văn từ năm học 2019-2020

 • Phan Thị Tố Uyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH Đảng bộ-PBTCB-TBTTND-Phó BTCĐ
  • Điện thoại:
   0944939398
  • Email:
   uyenphantpht@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm đội tuyển Tiếng Anh từ năm học 2019-2020

 • Nguyễn Văn Tình
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0912056779
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm đội tuyển Vật lý từ năm học 2018-2019

 • Lê Thị Y Von
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0945077388
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm đội tuyển Địa lý từ năm học 2018-2019

 • Nguyễn Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CTCĐ-TPCM
  • Điện thoại:
   0919741188
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CNĐT Toán từ năm học 2017-2018

 • Nguyễn Thị Hồng Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH Đảng ủy-BTCB-TTCM
  • Điện thoại:
   0948984499
  • Email:
   honghai356@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CNĐT Toán từ năm học 2014-2015

 • Hồ Minh Thông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BTCB-TPCM
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0913141936
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CNĐT Ngữ văn từ năm học 2017-2018

 • Võ Ngọc Hà
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0916906201
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CNĐT Ngữ văn từ năm học 2015-2016