Tuesday, 29/11/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Lê Văn Thiêm
 • Nguyễn Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0915000193
  • Email:
   thu1010lvt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CNĐT Tiếng Anh từ năm học 2015-2016

 • Nguyễn Thị Ánh Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH Chi đoàn
  • Điện thoại:
   0901983168
  • Email:
   anhphuonglvt35@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Quê quán: Phường Thạch Linh

   - Trú quán: Phường Thạch Linh

 • Nguyễn Cao Thạch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH Chi đoàn
  • Điện thoại:
   0947922628
  • Email:
   nguyencaothachlvt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Quê quán: TPHT - Hà Tĩnh

   - Trú quán: Thạch Bình - TPHT

 • Đậu Thị An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPT Đội - Phó bí thư Chi đoàn
  • Điện thoại:
   0912306996
  • Email:
   an.nhacdoi@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Quê quán: TPHT - Hà Tĩnh

   - Trú quán: Bắc Hà - TPHT

   - Công tác tại trường từ năm 2020

 • Nguyễn Minh Dung
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0912268951
  • Email:
   dung100685@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trú quán: Thạch Linh - Thành phố Hà Tĩnh

 • Trần Thị Minh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BTCB-TTCM
  • Điện thoại:
   0918651556
  • Email:
   minhuonglvt67@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CNĐT Tiếng Anh