Tuesday, 29/11/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Lê Văn Thiêm
 • Nguyễn Thị Bích Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán - TT
  • Điện thoại:
   0988901683
  • Email:
   nguyenngochatinh@gmail.com
 • Nguyễn Thị Viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CB Thiết bị
  • Điện thoại:
   0977512966
  • Email:
   nguyenngocvien87@gmail.com
 • Phan Trà Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CB Văn thư
  • Điện thoại:
   0985740032
  • Email:
   phantragiang84@gmail.com