Tuesday, 29/11/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Lê Văn Thiêm
 • Nguyễn Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0915000193
  • Email:
   thu1010lvt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CNĐT Tiếng Anh từ năm học 2015-2016

 • Nguyễn Thị Thanh Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH Đảng bộ-TBNC
  • Điện thoại:
   0918766266
  • Email:
   thanhhoai72@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Quê quán: Đức Thọ - Hà Tĩnh

   - Trú quán: Phường Bắc Hà - TPHT

   - CNĐT Hóa học

 • Nguyễn Thị Bích Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán - TT
  • Điện thoại:
   0988901683
  • Email:
   nguyenngochatinh@gmail.com
 • Nguyễn Thị Viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CB Thiết bị
  • Điện thoại:
   0977512966
  • Email:
   nguyenngocvien87@gmail.com
 • Phan Trà Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CB Văn thư
  • Điện thoại:
   0985740032
  • Email:
   phantragiang84@gmail.com
 • Phan Văn Lưu
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0941.725.777
  • Email:
   namtruong6868@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   * Chuyển về trường từ năm học 2021-2022

 • Nguyễn Thị Nhật Hoa
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0915.142.568
  • Email:
   hoamoino3110@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - CNĐT Lịch sử năm học 2021-2022