Tuesday, 02/06/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Lê Văn Thiêm
 • Lê Thị Mỹ Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH Đảng ủy-PBTCB-TPCM
  • Điện thoại:
   0987670787
  • Email:
   mytan78@gmail.com
 • Phan Thị Tố Uyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH Đảng bộ-PBTCB-TBTTND-Phó BTCĐ
  • Điện thoại:
   0944939398
  • Email:
   uyenphantpht@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm đội tuyển Tiếng Anh từ năm học 2019-2020

 • Nguyễn Thị Hồng Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH Đảng ủy-BTCB-TTCM
  • Điện thoại:
   0948984499
  • Email:
   honghai356@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CNĐT Toán từ năm học 2014-2015

 • Hồ Minh Thông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BTCB-TPCM
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0913141936
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CNĐT Ngữ văn từ năm học 2017-2018

 • Nguyễn Thị Thanh Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PBTCB-TPCM-TBNC
  • Điện thoại:
   0918766266
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CNĐT Hóa học từ năm học 2015-2016

 • Trần Thị Thanh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BCHCĐ
  • Điện thoại:
   0914199124
  • Email:
   tranthanhha2506@gmail.com