Tuesday, 29/11/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Lê Văn Thiêm
 • Nguyễn Thị Thanh Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH Đảng bộ-TBNC
  • Điện thoại:
   0918766266
  • Email:
   thanhhoai72@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Quê quán: Đức Thọ - Hà Tĩnh

   - Trú quán: Phường Bắc Hà - TPHT

   - CNĐT Hóa học

 • Trần Thanh Kiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0918409889
  • Email:
   tranthanhkientpht@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Quê quán: Thạch Hà - Hà Tĩnh  

   - Trú quán: Phường Trần Phú - TPHT  

   * Hiệu trưởng từ năm 2018 - nay

 • Nguyễn Thị Hồng Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH Đảng bộ-BTCB-TTCM
  • Điện thoại:
   0948984499
  • Email:
   honghai356@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Quê quán: Thạch Hà - Hà Tĩnh

   - Trú quán: Thạch Tân - Thạch Hà

   - CNĐT môn Toán

 • Đoàn Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó BT Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0942233669
  • Email:
   doanhuyenht@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Quê quán: Hương Sơn - Hà Tĩnh

   - Trú quán: Phường Bắc Hà - TPHT

   * Phó hiệu trưởng từ năm 2014

 • Lê Thị Mỹ Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH Đảng bộ-BTCB-TTCM
  • Điện thoại:
   0987670787
  • Email:
   mytan78@gmail.com