KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ TOÁN HỌC

Thứ hai - 26/09/2016 09:15
Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017của trường THCS Lê Văn Thiêm, tổ Toán - Lý - Tin - Công nghệ xây dựng kế hoạch câu lạc bộ Toán học như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
Nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho các em học sinh trong nhà trường có lòng yêu thích toán học, có knăng lực học toán tốt.
Huy động các giáo viên đang giảng dạy Toán  trong trường cùng nhau hoạt động.
Xây dựng sự đoàn kết giữa các giáo viên trong tổ, sự đoàn kết giữa học sinh với giáo viên và học sinh với nhau để cùng tiến bộ trong học tập.
Làm cho giáo viên luôn đổi mới PPGD và học sinh phải đổi mới cách học.
Tạo đội ngũ học sinh giỏi cho nhà trường trong những năm sau.
2. Yêu cầu
Tất cả giáo viên trong tổ phải nghiên cứu tài liệu, soạn bài đầy đủ.
Những học sinh tham gia phải có năng lực giải toán.
Tổ chức các hoạt động học tập, rèn luyện, bồi dưỡng, vui chơi lành mạnh, giao lưu văn hoá văn nghệ, tổ chức các cuộc thi liên quan tới Toán học.
Bảo đảm mục đích của Câu lạc bộ trong suốt quá trình hoạt động và phát triển.
II. Nội dung, hình thức sinh hoạt
1. Nội dung hoạt động:
1.1. Giải các bài toán vui;
1.2. Đố vui toán học; giải toán nhanh.
1.3. Sưu tầm trắc nghiệm thử trí thông minh về logic toán;
1.4. Sưu tầm các bài toán hay và tìm ra cách giải khác nhau;
1.5. Trao đổi kinh nghiệm học môn toán; làm thế nào để học giỏi toán?
1.6. Tìm đọc và cùng trao đổi về sự nghiệp của các nhà toán học;
Nội dung của từng chủ đề được soạn từ chương trình trong sách giáo khoa, sách tham khảo và trên internet.
2. Hình thức sinh hoạt
Hội vui học tập, hái hoa dân chủ, lật ô chữ, …
Tọa đàm hội thảo, thảo luận về một đề tài được lựa chọn.
III. Giải pháp thực hiện
1. Hình thức tuyên truyền
- Yêu cầu học sinh học tập các kiến thức trong sách giáo khoa cho chắc;
- Sưu tầm các bài toán khó, các bài toán đã biết và có nhiều cách giải
2. Hình thức tổ chức
Tổ chức sinh hoạt theo từng khối và lượng kiến thức không vuợt quá chương trình dạy đến thời điểm đó
Cụ thể : Khối 6: Tổ chức vào tháng 9 và tháng 1
              Khối 7: Tổ chức vào tháng 10 và tháng 2.
              Khối 8: Tổ chức vào tháng 11 và tháng 3.      
              Khối 9: Tổ chức vào tháng 12
Tháng 4: Tổ chức tất cả các thành viên ở các khối thành 3 đội  giao lưu dưới hình thức thi đấu tương tự chương trình: “Đường lên đỉnh Olympia”
3. Cơ sở vật chất
4. Cách thức đánh giá
Đánh giá tổng điểm kết quả làm bài của các cá nhân trong từng đội (hình thức thi đấu) , đội nào có số điểm cao hơn đội đó sẽ thắng. Hoặc đánh giá, biểu dương cá nhân tích cực có kết quả tốt (nếu tọa đàm, giao lưu)
5. Rút kinh nghiệm, đề nghị với nhà trường
Sau mỗi một lần tổ chức cho từng hoạt động, BTC họp nhận xét, đánh giá để rút kinh nghiệm cho lần tổ chức sau.
IV. Tổ chức thực hiện
1. Tổ chức buổi ra mắt câu lạc bộ
1.1. Ban cố vấn:
Đại diện Ban giám hiệu: Thầy Trần Thanh kiên    
Tổng phụ trách Đội:  Cô Lê Thị Mỹ Hà                 
1.2. Ban chủ nhiệm:
 
Stt Họ và tên Chức vụ Phụ trách phần
1 Trần Thị Thanh Hà Trưởng ban Phụ trách chung + Toán 6
2 Nguyễn Thị Hồng Hải Phó ban Kiểm duyệt chương trình + TNToán 9
3 Nguyễn Thị Nhung ủy viên Toán 9
4 Nguyễn Thị Lệ thủy ủy viên Toán 8 (trưởng nhóm toán 8)
5 Nguyễn Thị Hương Anh ủy viên Toán 8
6 Phạm Thị Kim Thanh ủy viên Toán 7 (trưởng nhóm toán 7)
7 Bùi Thị Hải Bình ủy viên Toán 7
8 Hà Thị Minh Nguyệt ủy viên Toán 6 (trưởng nhóm toán 6)
9 Bùi Thị Huyền ủy viên Toán 6
 
2. Duy trì hoạt động thường xuyên của câu lạc bộ
- Với câu lạc bộ nhiều thành viên, thành lập các nhóm câu lạc bộ, có xác định mục tiêu nhiệm vụ cho từng nhóm
- Lập kế hoạch hoạt động cho từng quý, từng tháng.
- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát từng nhóm để CLB đi vào nề nếp và hoạt động có hiệu quả.
- Chú trọng khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích trong hoạt động. Tăng cường công tác tuyên truyền, liên kết giữa các CLB.
- Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi buổi hoạt động. Có tuyên dương khen thưởng các thành viên có thành tích.
3. Tổ chức hoạt động câu lạc bộ
Bước 1: Chuẩn bị nội dung và hình thức hoạt động CLB tương ứng từng khối: 01 buổi/tháng.
Bước 2: Lập kế hoạch triển khai hoạt động CLB, phân công trách nhiệm cụ thể đến từng thành viên nhằm hoàn thành tốt kế hoạch.
Bước 3: Tổ chức thực hiện kế hoạch đã định.
Bước 4: Tổ chức giám sát đánh giá và đều chỉnh hoạt động theo chương trình, nội dung đã hoạch định.
V. Quy chế tổ chức, hoạt động câu lạc bộ
Tên câu lạc bộ: Câu lạc bộ Toán học
Đối tượng tham gia sinh hoạt câu lạc bộ
Học sinh trường THCS Lê Văn Thiêm yêu thích toán học và có năng lực học toán , tích cực trong các hoạc động xã hội…
Thời gian
Trong suốt năm học
Sinh hoạt 1lần / tháng, tổ chức vào tuần thứ 4 hàng tháng ( buổi chiều)
Điều 1: Quy định chung
Thành viên CLB Toán học là những học sinh đang tham gia học tập tại trường THCS  Lê Văn Thiêm yêu thích toán học, có năng lực học toán tốt,có nguyện vọng bồi dưỡng, rèn luyện và nâng cao khả năng Toán học ;tự nguyện tham gia, chịu trách nhiệm và tán thành quy chế hoạt động, được sự chấp thuận của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ và Tổ Toán của trường THCS Lê Văn Thiêm.
Điều 2: Các Quy định khác 
Ban chủ nhiệm làm việc trên tinh thần dân chủ, họat động theo đúng quy chế đề ra.
Khi còn là thành viên nhóm, không đựơc làm mất đòan kết nội bộ.
Mọi họat động, hành vi liên quan đến CLB của từng thành viên CLB phải được Ban chủ nhiệm thông qua, làm đúng quy chế họat động.
Thành viên CLB phải cư xử lịch sự, bình đẳng, tế nhị với mọi người luôn có ý thức xây dựng CLB hoạt động và phát triên tốt.
Điều 3: Mục đích tổ chức và họat động
Họat động theo phương châm tổ chức các họat động giải toán, hội vui học tập, sân chơi cho học sinh theo từng tháng.  
Tham gia các hoạt động công tác xã hội, các chương trình thi về tìm hiểu toán học, tổ chức tọa đàm, thảo luận, …
Giao lưu, học hỏi, kết nối bạn bè, tạo môi trường thân thiện, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, trong công việc.
 Các thành viên, tình nguyện viên được tham gia vào các lớp đào tạo kỹ năng sinh hoạt, làm việc nhóm do Ban chủ nhiệm tổ chức.
Điều 4: Nguyên tắc hoạt động và quản lý tài chính
CLB thành lập và hoạt động theo tổ chức của nhà trường, do nhà trường quản lý;
CLB hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm với nhà trường;
CLB không thực hiện khoản thu nào.
Điều 5: Quyền hạn và nghĩa vụ của các thành viên CLB
Tổ chức, hoạt động theo Quy chế nội bộ và các quy định của nhà trường.
Lưu trữ và công khai hồ sơ, nghị quyết, biên bản về các hoạt động của CLB theo quy định .
Được phép đề nghị kế hoạch tổ chức các họat động cho CLB khi tham gia sinh hoạt.
Được tham gia bỏ phiếu, biểu quyết bầu chọn Ban chủ nhiệm, thành viên ưu tú, thi đua khen thưởng. Các thành viên phải có trách nhiệm với công tác của CLB, tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt định kỳ. Khi có chương trình sinh hoạt phải tự giác hỗ trợ Ban chủ nhiệm thực hiện công việc, đảm bảo trật tự nơi thực hiện công việc và vệ sinh môi trường.
Các thành viên chịu sự phân công công việc của Ban chủ nhiệm phải làm tròn trách nhiệm của mình. Ban chủ nhiệm và thành viên nòng cốt phải có mặt trong các cuộc họp có biểu quyết, bầu chọn, thành viên hay các vấn đề nội bộ quan trọng.
TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hồng Hải

Tác giả bài viết: BQT

Nguồn tin: THCSLVT

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  VĂN BẢN

Số 197/HD-PGDĐT

Hướng dẫn hồ sơ đề nghị công nhận SK năm học 2018-2019

Lượt xem:54 | lượt tải:20

Số 481/TB-SGDĐT

Thông báo về thời gian làm việc mùa hè

Lượt xem:74 | lượt tải:47

Số 887/QĐ-UBND

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020

Lượt xem:124 | lượt tải:60

Công văn 453/UBND-NV

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 113/2018

Lượt xem:80 | lượt tải:21

Công văn 143/SNV-CCVC

Chương trình học bổng năm 2019

Lượt xem:88 | lượt tải:22

Công văn 162/SGDĐT-TCCB

Hướng dẫn quy đổi, công nhận chúng chỉ, chứng nhân ngoại ngữ

Lượt xem:105 | lượt tải:43

Công văn 53/PGDĐT, ngày 28/01/

Thông báo về việc tổ chức Hội thi GVDG THCS cấp Thành phố năm 2018 - 2019

Lượt xem:80 | lượt tải:23

Công văn 53/PGDĐT, ngày 28/01/

Mẫu Báo cáo thành tích thi GVDG

Lượt xem:81 | lượt tải:21

Công văn 4529/BGDĐT-NGCBQLGD

Hướng dẫn thực hiện Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT

Lượt xem:186 | lượt tải:63

Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD

Hướng dẫn thực hiện Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT

Lượt xem:70 | lượt tải:24

Sổ điểm danh tháng 9

Hồ sơ trường

Lượt xem:82 | lượt tải:25

Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT

Chuẩn giáo viên

Lượt xem:68 | lượt tải:19

1181/SGDĐT- Công văn hướng dẫn

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Lượt xem:81 | lượt tải:22

VBSGD

Đơn đăng ký học thăng hạng

Lượt xem:77 | lượt tải:20

Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT

Chuẩn hiệu trưởng

Lượt xem:73 | lượt tải:24

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây